Thông tin liên hệ

 

HTX Nông sản Bản địa Nọong Piêu

Địa chỉ: xã Phiêng khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại/ZALO: 0348639777

Email: thanhbui.tc@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/NoongPieu.

 

 

    Liên hệ